درباره ساز عود

درباره ساز عود

13-12-1395

بربط یا عود یا رود سازی زهی است که در خاورمیانه& ...

ادامه مطلب
حسین علیزاده

حسین علیزاده

20-12-1395

حسین علیزاده سال ۱۳۳۰ در منطقه سید نصر الدین بازار تهران متولد شد. ...

ادامه مطلب
مشاوره رایگان