سپهر رفیعیان

دوره هاي آموزشي موسيقي:

1-سال1366 شروع تحصيل موسيقي نزد استاد كاظم داوديان. 2-سال 1368 به بعد فراگيري رديفهاي استاد ابوالحسن صبا وقطعات استاد فرامرز پايور نزد استاد رضا شفيعيان )مركز حفظ واشاعه موسيقي(. 3-سال 1371 فراگيري قسمتي از رديف ميرزا عبداالله نزد استاد مجيد كياني. 4-سال 1373 گذراندن دوره عالي سنتور نوازي نزد استاد پرويز مشكاتيان. 5-سال 1375 فراگيري بخشي از علوم آهنگسازي نزد استاد كاظم داوديان.

سوابق تدريس موسيقي:

آموزش سنتور نوازي و تئوري موسيقي از سال 1374 در مراكزي چون فرهنگسراي انديشه-كانون موسيقي دانشگاه علوم پزشكي تهران-كانون موسيقي عرفان-آشيانه كودك و نوجوان- موسسه منظومه خرد)خانه ي هنر(- آموزشگاه داروك –آموزشگاه بهار – آموزشگاه ترانه)آموزشگاه برگزيده كشور در سال 1386( –آموزشگاه نواك،آموزشگاه بهارلو)قديمي ترين آموزشگاه تهران تاسيس 1325 (،آموزشگاه پيمان،آموزشگاه جانان؛ اولين مركز بين المللي آموزش آنلاين موسيقي ايراني)ريتميتيكا ( و برخي ديگر ازآموزشگاههاي تهران و كلاسهاي خصوصي.

سوابق هنري:

1 – مدير عامل موسسه فرهنگي-هنري رنگ آواي مهر)1395(. 2-مدير مسوول و صاحب امتياز آموزشگاه موسيقي بداهه)تاسيس 1395(.

3 - عضو وابسته درجه يك كانون نوازندگان سازهاي ايراني خانه موسيقي ايران. 4-داراي نشان درجه سه هنري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)معادل كارشناسي موسيقي-1395(. 5-عضويت موقت در انجمن آهنگسازان جوان صدا و سيما)سال1376(

1

6-تاسيس" انجمن موسيقي فارابي" به مديريت بهرام جمالي و امير اسلامي و عضويت در هيئت مديره آن)سال 1382(. 7-انجام و اجرا و هدايت پروژه موسيقي "پيوند آيندگان) CONNECTING FUTURES("در نيو كاسل انگلستان به همراه استوارت هاردي )Stewart Hardy(عضو هيئت علمي دانشگاه موسيقي نيوكاسل كه شامل برگزاري كارگاههاي آموزشي طي مدت دو هفته براي دانش آموزان ايراني و دانشجويان موسيقي بريتانيايي بود كه نتيجه آن اجراي موسيقي تلفيقي لرستان-شمال انگلستان شد. اجراي مذكور توسط سازمانهاي برگزار كننده)شوراي فرهنگي بريتانيا-سازمان دانش آموزي و مركز موسيقي دسيج گيتزهد(به صورت سي دي صوتي توليد و منتشر گرديده است.)آذر 1383.نوامبر2004(. 8-كارشناس موسيقي" دفتر توسعه هنرهاي كودكان و نوجوانان "وابسته به معاونت هنري سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران.)1385(. 9- برگزاري كارگاههاي عملي و نظري روش شناسي آموزش موسيقي به كودكان براي كارشناسان مسئول هنري فرهنگسراها و خانه هاي فرهنگ تهران ) زمان ومحل برگزاري : پائيز 1385 ؛ فرهنگسراي انقلاب(. 10-دبير مسابقه سراسري ساخت قطعات موسيقي براي كودكان – برگزاركننده : دفتر توسعه هنرهاي كودكان و نوجوانان وابسته به معاونت هنري سازمان فرهنگي – هنري شهرداري تهران.)زمستان1385؛بهار1386(. 11-برنامه ريزي و مديريت نشستهاي تخصصي آموزش موسيقي به كودكان در دفتر توسعه ي هنرهاي كودكان و نوجوانان از پائيز 1385 تا زمستان 1386. محل برگزاري : فرهنگسراي هنر ) ارسباران (. 12-كارشناس موسيقي مركز فرهنگي- هنري نوجوانان تهران ) ستاد مركزي مديريت مراكز زير مجموعه ي سازمان فرهنگي هنري شهرداري منطقه ي 12 تهران(.1387 13-سرپرست گروه موسيقي نيمروز)گروه جوان وابسته به مركز فرهنگي-هنري نوجوانان تهران(.1388-1387.

2

مقالات و نقدهاي موسيقي:

1-مقاله گذري كوتاه بر شاخص هاي بداهه نوازي.بولتن اولين جشنواره تكنوازان جوان.فرهنگسراي هنر)ارسباران( 1380. 2-مقاله آموزش موسيقي در گاهنامه گردانيه )نشريه داخلي كانون موسيقي عرفان(1380. 3-نقدي بر كنسرت عليزاده-گاسپاريان.روزنامه همشهري.1382. 4-نقدي بر غزل كار مشترك كيهان كلهر و شجاعت حسين خان.روزنامه باني فيلم.1382. 5-مقاله صداي جاري در شكلهاي بيشمار.مجله مقام.1382. 6-تاليف و ترجمه مقالاتي براي نشريه آموزش هنر وابسته به مركز گسترش آموزشهاي هنري وزارت فزهنگ وارشاد اسلامي.)از شماره 6 تا 9 (.

آلبومهاي صوتي منتشرشده:

1-"پيك آفتاب" - سي دي مالتي مدياي آموزشي براي كودكان كلاس اول ، دوم و سوم

دبستان . طراح و كارگردان:ژاله مساعد . آهنگسازي و انتخاب موسيقي : سپهر رفيعيان .

ناشر:نشرگلمهر.1383.)سيديآموزشيبرگزيدهيشورايكتابكودك درسال

1386(.

2-" قصه كاوه و سياوش"-كاست و سي دي صوتي . نويسنده:ژاله مساعد. آهنگساز:سپهر

رفيعيان. ناشر : نشر گلمهر.1383.

3-" ارتباط با آيندگان .ايران/ بريتانيا ". ساختن پلهاي موسيقي. سي دي صوتي.آذر 1383.

CONNECTING FUTURES . Iran /UK . BUILDING MUSICAL - BRIDGES -

. ناشر : BRITISH COUNCIL – I.R.Student Organization – The Sage Gateshead

)شوراي فرهنگي بريتانيا – سازمان دانش آموزي – مركز بين المللي موسيقي دسيج گيتزهد(. 4- نوازندگي سنتور در كاست و سي دي صوتي" شادباش" )موسيقي شادماني نواحي مختلف ايران(، گرد آوري و تنظيم محمد طيبي جبلي؛ كاري از گروه موسيقي عرفان.ناشر: گيتي پويش. 1385.

3

5 – نوازندگي سنتور در آلبوم "آسمان مهتاب") قطعاتي براي گروه سازهاي ايراني(.آهنگساز:كاوه سروريان.ضبط:1385 .انتشار:1392 .ناشر:هزار نغمه ي بسته نگار. 6– طراحي ، تدوين ،تنظيم و اجراي سي دي مالتي مدياي" آموزش جامع سنتور)دوره مقدماتي(" در دو مجموعه شامل 8 سي دي. ناشر : شركت افرا رايان.1386. 7-نوازندگي سنتور در آلبوم "ارگ خاموش" به آهنگسازي فريبرز رستمي و تنظيم امير اسلامي.1386. 8– آهنگسازي براي نمايش راديوئي ) صوتي (" زامياد" به كارگرداني امير سرانجام.1387.انتشارات منوچهري. 9 – نوازندگي سنتور در آلبوم گذري بر تصنيف سازي در ايران.تنظيم كننده:علي صمدپور)در دست انتشار(

-آثار صوتي ديگر)موسيقي فيلم،سريال و ...(:

- اجراي قطعاتي به شكل ساز و آواز در راديو تهران به تهيه كنندگي آقاي جواد ماني)سال 1377(. --اجراي تكنوازيهاي سنتور سريال تلويزيوني" گوهركمال")سال 1378(.آهنگساز:مير فرساد ملك نيا. - همكاري با خواننده و هنرمند گرانقدر آقاي صديق تعريف )1382(. - آهنگسازي براي فيلم كوتاه" تغذيه سالم "به كارگرداني ابراهيم مجرد به سفارش انستيتو تحقيقات تغذيه اي وصنايع غذائي كشور.1384. -آهنگسازي براي فيلم بلند انيميشن" افسانه ي پهلوان روشن" به كارگرداني سلما افكاري.تهيه كننده موسسه ي پويا نمايي صبا.1389. - نوازندگي سنتور در موسيقي فيلم آلزايمر.كارگردان:احمدرضا معتمدي. آهنگساز :علي صمدپور.1390 - نوازندگي سنتور در موسيقي نمايش سمك عيار.كارگردان:جواد ذوالفقاري.آهنگساز:علي صمدپور.1390

4

اجراها)كنسرتها(:

1-دريافت جايزه اول گروه نوازي به همراه گروه شور انگيز در سيزدهمين جشنواره موسيقي فجر)سال 1376( به سرپرستي عرفان گنجه اي. 2- سرپرستي و آهنگسازي براي گروه موسيقي سپهر در جشنواره موسيقي بانوان .فرهنگسراي سرو-بانو-)سال 1380( 3-همراهي گروه موسيقي عرفان به عنوان آهنگساز و نوازنده در كنسرت زمستان 1381 فرهنگسراي هنر )ارسباران(. 4-همراهي گروه موسيقي عرفان به عنوان نوازنده در كنسرت موسيقي شادماني نواحي مختلف ايران.شهريور 1383.فرهنگسراي هنر )ارسباران(. 5-همراهي با گروه موسيقي بيان به عنوان نوازنده و آهنگساز در كنسرت مهر ماه 1390؛سالن رودكي.سرپرست گروه:عرفان گنجه اي. 6-همراهي با گروه موسيقي مولوي به عنوان نوازنده و آهنگساز در كنسرت آلمان)برلين،وايمار(.نوروز 1391. 7-همراهي با گروه موسيقي بيان به عنوان نوازنده و تنظيم كننده در كنسرت بازسازي تصانيف قديمي؛تالار وحدت،شهريور 1391. 8- اجراي برنامه به همراه گروه بيان در مراسم بزرگداشت استاد فقيد نقاشي سيد جمال الدين خرمي نژاد.خانه ي هنرمندان ايران.مهر 1392. 9– همراهي با گروه موسيقي مولوي به عنوان نوازنده و آهنگساز در كنسرت بزرگداشت حافظ در كويت.آبان 1393.

نوشتن قطعاتي ديگر براي اركستر سازهاي ايراني و اركستر سمفونيك و سنتور كه پارتيتور همه آنها به صورت كامل و نسخه صوتي برخي از آنها موجود مي باشد.

تحصيلكرده پژوهشگري اجتماعي )جامعه شناسي( در دانشگاه تهران .

سپهر رفیعیان
مشاوره رایگان